Forældreråd

I foreningen Sportsakademiet er der etableret et konstruktivt og innoverende forældreråd, som arbejder med, at styrke, præge og bidrage til den fortsatte udvikling af talentmiljøet i TalentCenter Haderslev.

Blandt andet har forældrerådet til formål:

  • At sikre en positiv prægning af talentmiljøet set fra et forældre perspektiv.
  • At styrke den røde tråd mellem talentmiljøerne for elever i Talentklasserne og for atleter på Ungdomsuddannelserne.
  • At bidrage til arbejdet med den fortsatte udvikling af talentmiljøet i Haderslev Kommune.

Forældrerådet afholder 4-6 årlige møder – eller efter behov.
Forældrerådet er repræsenteret i foreningen Sportsakademiets bestyrelse.

Sammensætning:
Forældrerådet sammensættes (hvis muligt) som minimum af:

2 forældre til elever i Talentklasserne
2 forældre til atleter på Ungdomsuddannelserne
1 forælder til atlet bosat i Talentboligerne på Louisevej

Forældrerådets arbejde:

Drøfte praktiske og generelle dilemmaer og udfordringer. Emner til drøftelse kan bringes op af forældrerådets medlemmer eller på opfordring fra forældre, elever/atleter eller medarbejdere på TalentCenter Haderslev.

Forældrerådet beskæftiger sig kun med sager af generel karakter dvs., sager, som har relevans for den samlede elev-/atletgruppe eller det samlede miljø.

Forældrerådet beskæftiger sig ikke med personsager, som ikke kan løftes op på et generelt niveau.

Forældrerådet videreformidler sine drøftelser og anbefalinger til TalentCenter Haderslev og bestyrelsen for Sportsakademiet.

Forældrerådet er interesseret i, at være positive bidragsydere til udviklingen af et godt talentmiljø. At være talerør og facilitator for tiltag, som kan løfte og styrke talentmiljøet.

Forældrerådet modtager med glæde inputs fra forældre, atleter eller medarbejdere, som kan bearbejdes og formes fra et forældre synspunkt og løftes videre.

Forældrerådet kontaktes via mail på fælles mailadresse:

tch_f_raad@outlook.dk