Forældreråd

I foreningen Sportsakademiet er der etableret et konstruktivt og innoverende forældreråd, som arbejder med, at styrke, præge og bidrage til den fortsatte udvikling af talentmiljøet i TalentCenter Haderslev. Bl.a. har rådet til formål:

  • At sikre en positiv prægning af talentmiljøet set fra forældreperspektiv.
  • At styrke den røde tråd mellem talentmiljøerne for elever i Talentklasserne og for atleter på Ungdomsuddannelserne.
  • At bidrage til arbejdet med den fortsatte udvikling af talentmiljøet i Haderslev Kommune.

Forældrerådet afholder 4-6 årlige møder – eller efter behov.
Forældrerådet er repræsenteret i foreningen Sportsakademiets bestyrelse.

Sammensætning:
Forældrerådet sammensættes (hvis muligt) som minimum af:

2 forældre til elever i Talentklasserne
2 forældre til atleter på Ungdomsuddannelserne
1 forælder til atlet bosat i Talentboligerne på Louisevej

Forældrerådets arbejde:

Rådet drøfter praktiske og generelle dilemmaer og udfordringer. Emner til drøftelse kan bringes op af rådets medlemmer eller på opfordring fra forældre, elever/atleter eller medarbejdere på TalentCenter Haderslev.

Rådet beskæftiger sig kun med sager af generel karakter dvs., sager, som har relevans for den samlede elev/atletgruppe eller det samlede miljø.

Rådet beskæftiger sig ikke med personsager, som ikke kan løftes op på et generelt niveau.

Rådet videreformidler sine drøftelser og anbefalinger til TalentCenter Haderslev og bestyrelsen for Sportsakademiet.

Rådet er interesseret i, at være positive bidragsydere til udviklingen af et godt talentmiljø. At være talerør og facilitator for tiltag, som kan løfte og styrke talentmiljøet.

Rådet modtager med glæde inputs fra forældre, atleter eller medarbejdere, som kan bearbejdes og formes fra et forældresynspunkt og løftes videre.

Rådet kontaktes via mail på fælles mailadresse:

tch_f_raad@outlook.dk