Samarbejdsskoler og aftaler

Som ungt talent tilknyttet TalentCenter Haderslev er det vigtigt, at der er fokus på dit skoleforløb samtidig med at du udvikler dit talent indenfor dit talentområde. Uanset om du stadig er i folkeskolen og dermed tilknyttet Talentklassserne eller du er påbegyndt en 10. klasse eller en ungdomsuddannelse, vil du møde krav om, at du gør dig umage med dit skolearbejde og udvikler din faglighed. Til gengæld vil du på alle TalentCenterets samarbejdsskoler møde rammer og vilkår, som gør det muligt både at dygtiggøre dig indenfor dit talentområde og i skolen. De to ting følges ad, og der gåes ikke på kompromis. Skolen er vigtigst!

På alle vore samarbejdsskoler er det muligt for de tilknyttede talenter, at deltage i minimum to ugentlige morgentræninger med klub/TalentCenter Haderslev.  Det vil være forskelligt fra skole til skole hvordan de skematekniske ting omkring morgentræningerne løses, men fælles for alle løsninger er, at der er velvilje og klare aftaler TalentCenter og skole imellem. Derudover er der på alle skoler fleksible ordninger for de talenter, som bruger ekstraordinær meget tid på sit talentområde fx til talentsamlinger, turneringer, koncertrejser, landsholdssamlinger eller andet. På hver skole er udpeget en kontaktperson/koordinator, som hjælper med, at koordinere den særlige skolemæssige indsats sammen med det enkelte talent, samarbejdsklub og den respektive uddannelseskoordinator fra TalentCenter Haderslev.

TalentCenter Haderslev samarbejder med mange forskellige uddannelsesinstitutioner i Haderslev.

Talenter i folkeskolen vil være tilknyttet Talentklasserne på 7. – 9. årgang på:
Kløvermarkskolen i Haderslev: www.kloevermarkskolen.aula.dk

Præsentation Kløvermarkskolen

Talenter som ønsker 10. klasse kan frit vælge at søge optagelse på:
Byens kommunale 10. klasses skole 10. ved Kløften: www.10vk.dk  eller
Byens privatskole Haderslev Realskole: www.haderslevrealskole.dk

Talenter i ungdomsuddannelse kan frit vælge optagelse på flg. af byens uddannelsestilbud:
Det blå gymnasium. HHX, EUD, EUX Business: www.hhs.dk
Haderslev Katedralskole. STX, HF: www.haderslev-katedralskole.dk
EUC-syd. EUD, EUX, eller HTX: www.eucsyd.dk

Talenter som søger videregående uddannelser:
Vil kunne tilknyttes Syddansk Elite v. SDU hvis de har sportsligt niveau til godkendelse. www.syddanskelite.dk 

Talentklasserne 7. – 9. årgang – Kløvermarkskolen:
Talentklasseeleverne har 3 x 2 timers morgentræning, som fordeles med 2 idrætsspecifikke træninger og 1 aldersrelateret træning.
Aldersrelateret træning er fysisk, motorisk og skadesforebyggende træning tilpasset alder og fysisk udviklingsniveau. Eleverne testes 3 gange årligt i spring, agility og løb (Yo yo/Coopers), og de bliver målt og vejet efter hver ferie.
Den almene idrætsundervisning er en del af den aldersrelaterede træning, og eleverne kan trække idræt til folkeskolens afgangsprøve.
Talenterne spiser morgenmad efter hver morgentræning, altså mandag, onsdag og torsdag i tidsrummet 9.45 – 10.25 alt efter, hvornår de møder ind på skolen efter morgentræning/undervisning. Det betyder også, at skemaets 3. lektion bliver brugt til spisning, og her ligger fordybelse/lektietiden også, så vores Talentklasseelever går fra morgenmaden direkte ned og laver lektier.

Når man går i Talentklasserne skal skole og talent gå hånd i hånd. Det betyder, at man skal passe sin skole både i forhold til mødepligt, engagement/indsats og lektier. Hvis man ikke får lavet sine ting, så sidder man over til en morgentræning/undervisning. Hjemmet og klubben/sangakademi/musikskole får besked om, hvornår der siddes over. Atleten skal møde op og overvære træningen, men kan ikke deltage. Dette kan lyde stramt, men bag ordningen ligger bevidstheden om, at langt fra alle kommer til at udfolde sit talent på professionelt plan, og derfor prioriteres fokus på skolearbejdet og indarbejdelsen af de gode vaner. Vi er ikke i tvivl om, at det kommer talenterne til gode i deres videre uddannelsesliv.

www.kloevermarkskolen.aula.dk

10. klasses tilbuddene:
ved Kløften og Haderslev Realskole
På begge samarbejdsskoler gives der mulighed for, at deltage i to ugentlige morgentræninger med klub/TalentCenter og efterfølgende deltage i den fælles morgenmad. De pågældende dage mødes der ind i skole til 3. time. Skolen er ekstra opmærksom på, at talenter, som deltager i morgentræningen får opfølgning af morgenens undervisning. På begge skoler er der udpeget en fast kontaktperson for alle tilknyttede atleter på den respektive skole med fokus på talenternes trivsel og skolemæssige udvikling.

www.10vk.dk
www.haderslevrealskole.dk

Ungdomsuddannelserne:
På vores samarbejdsskoler omkring ungdomsuddannelserne, er der stor velvillighed og klare aftaler for talenterne tilknyttet TalentCenter Haderslev. Det er hårdt arbejde at passe både sin ungdomsuddannelse og den megen træning det kræver, og det er der stor forståelse for på samarbejdsskolerne. På nogle uddannelsesinstitutioner kan det i perioder lade sig gøre, at holde skemaet frit til morgentræning to gange om ugen, og på andre skoler etableres der i højere grad opfølgende undervisning afhængigt af mængden af fravær grundet morgentræning.
Fælles for alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne er, at de naturligvis stiller krav til talenterne om, at udvise samme tilgang og indstilling til deres studier som de gør til deres sport. At de har struktur på hverdagen og passer deres skole – helt som de passer deres træning!
Der er udpeget kontaktpersoner på alle uddannelsesinstitutioner som varetager koordineringen af uddannelsesforløbet i tæt samarbejde med talentet selv og TalentCenter Haderslev.

www.hhs.dk
www.haderslev-katedralskole.dk
www.eucsyd.dk

Videregående uddannelser:
TalentCenter Haderslev har et formaliseret samarbejde med Syddansk Elite som holder til på Campus i Odense. Syddansk Elite har mulighed for, at støtte og hjælpe atleterne tilknyttet uddannelserne på Syddansk Universitet med mange forskellige ting, når der er udfordringer med, at kombinere en videregående uddannelse med en spirende eller rullende karriere som elitesportsudøver. Der tilknyttes en personlig rådgiver, der hjælper med at få lagt en individuel studieplan med god plads til sporten.
Rådgiveren kan hjælpe med at opstille realistiske mål, give sparring og hjælpe rundt i universitetets virvar af regler og tidsfrister.
Rådgiverne hjælper også, hvis der er behov for at søge en dispensation for en tidsfrist, en udsættelse af eksamen eller på anden måde få studiet til at tage hensyn til sporten.

www.syddanskelite.dk