SportLog, koder og brug

TalentCenter Haderslev anvender systemet SportLog til at koordinere indsatsen mellem træner/underviser, supportteamet og atleten selv. Her håndteres journalskrivning fra vejledninger/behandling ved vores support team (ernæringsvejleder, fysioterapeut, sportspsykologisk konsulent). Således sikrer vi, at vigtig information om atleternes skadeshistorik, vejlednings- og behandlingsforløb når frem til trænere/undervisere. Derudover indeholder systemet en kalenderfunktion og atleternes træningsdagbøger noteres og gemmes her.
Endvidere er det via SportLog atleterne booker behandling hos fysioterapeuten.

Skadesbehandling (fysioterapi)

Er uheldet ude og der opstår en overbelastning eller en decideret skade, tilbyder vi behandling ved vores fysioterapeut Morten Krægpøth.
Flere gange om ugen er der mulighed for at booke sig ind på en tid hos Morten, som vil vurdere og igangsætte behandlingsforløbet. Derudover vil han i samarbejde med vores fysiske trænere udarbejde eventuelle genoptræningsprogrammer.

Opstår der behov for anden behandling end fysioterapi, vil Morten anbefale og evt. henvise til yderligere undersøgelser. Eventuel betaling for dette er for egen regning.

Man booker tid hos fysioterapeuten via www.sportlog.dk med det log-in man får udleveret når man starter på TalentCenter Haderslev

Sportsernæring/ ernæringsvejledning

Der er på TalentCenter Haderslev ansat en ernæringsvejleder. Alle, som er tilknyttet TCH vil møde denne til fx teoretiske oplæg, praktiske workshops i køkkenet, spotkurser til diverse linjer. Desuden bliver atleter løbende målt og vejet for at sikre trivsel og optimale muligheder for udvikling af talentet.
Har man på et givent tidspunkt i sit forløb brug for individuel vejledning i sportsernæring, er det en mulighed. Det kan være ens træner, lærer eller en person inden for vores support-setup, der ser en fordel i at tilbyde individuel vejledning, hvorfor det kan iværksættes denne vej fra.
Ønsker man selv og/eller ens forældre et individuelt forløb skal det aftales med enten træner, koordinator for T-klasserne/ Ungdomsuddannelserne, TCH, afhængigt af, hvor man hører til. Herefter etableres kontakt til ernæringsvejlederen og forløbet aftales ud fra individuelle behov og ønsker i et samarbejde mellem atlet, forældre, træner(e) og ernæringsvejlederen.

Sportspsykologi

Der er ansat en sportspsykologisk konsulent i TalentCenter Haderslev, som står for det sportspsykologiske område i vores talentudviklingssetup.
Du møder vores sportspsykologiske konsulent i teoretiske oplæg, praktiske workshops og spotkurser på de enkelte linjer. Der vil for enkelte atleter/ elever være mulighed for at få individuelle forløb, eller forløb i mindre grupper.
Som udgangspunkt er individuelle forløb kun noget der kan aftales med koordinatoren for T-klasserne/Ungdomsuddannelserne, TCH. Som udgangspunkt er de individuelle forløb tiltænkt særlige udvalgte atleter/ elever eller særlige grupper og ikke et åbent tilbud for alle.