Hvad er TalentCenter Haderslev?

Haderslev Kommune har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2007, hvor kommunen opnåede status som Team Danmark Elitekommune. Samarbejdet med Team Danmark har betydet at der er etableret en talentorganisation (TalentCenter Haderslev) hvor erfaringerne fra det strukturerede arbejde med sport har ført til etableringen af TalentCenter Haderslev, et bredt funderet talentbegreb, med afsæt i det økologiske paradigme indenfor talentudviklingen, det miljøbaserede talentperspektiv.
I 2017 blev Idrætsklasserne omdøbt til Talentklasserne, og der blev etableret linjer for sang og musik i folkeskolen, det er de erfaringer, der ligger til grund for det videre arbejde med talentudviklingen i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune er hjemsted for en lang række succesfulde talenttiltag, vi ønsker udvidet og udviklet herunder musik/sang, teater/drama, streetark/dance og E-sport. Det er fire områder, der er forankret i TalentCenter Haderslev, men har hvert sit epicenter i Haderslev Kommune, og på forskellig vis indgår i vores talentstrategi (Haderslev Kommunes Kultur og Fritidspolitik).

Haderslev Kommune har siden 2008 haft Talentklasser (tidligere Idrætsklasser) i folkeskolens overbygning på Sønder Otting Skoles ungeunivers, nu Kløvermarkskolen. I august 2017 påbegyndte kommunen optag af musikalske talenter i Talentklasserne.
Talentklasserne har tre ugentlige morgentræninger/undervisninger, hvor to af træningerne / undervisningerne er specifikke i forhold til det pågældende talent, er den tredje enten aldersrelateret idræt, eller skoleidræt, alt efter talentets linje.
I Talentklasserne er tilknyttet en række supportfunktioner, der hjælper med alt omkring talentets hverdag, så som koordinering mellem skole, hjem og talentets virke, fysisk træning, fysioterapi, ernæringsvejledning, sportspsykologi/ coaching. 

Haderslev Musikskole startede i 2017 såkaldte musikklasser i folkeskolens 3. og 4. klassetrin. I 2019/2020 er der således 1400 elever i Haderslev Kommune, som spiller på et instrument.
En musikklasse, er en klasse, hvor musiklæreren i musikundervisningen suppleres med en underviser fra musikskolen, og sammen øges fokus på det enkelte barns musikalske udvikling. I en musikklasse arbejdes med et fælles instrument i hele klassen, eksempelvis klaver – og så lærer hele klassen at spille klaver.
Haderslev Kommune har et rigtigt stærkt samarbejde med kommunens hjemhørende ungdomsuddannelser via det setup der er etableret i TalentCenter Haderslev regi. Det betyder at talentfulde unge idrætsudøvere i dag har skemafri, eller modtager genlæsningstimer, når de deltager i morgentræningerne. 

Præsentation, Haderslev Sportsakademi Bestyrelsen, Sportsakademiet