Sang & Musik

For fjerde år i træk kan du tage dit 7., 8. eller 9. klassetrin sammen med musikskolens talentlinje-forløb. Det kalder vi Talentklasser. I sådan et forløb går du i skole sammen med en flok andre unge, der dyrker deres talent på højt plan. Og der er skabt plads i skoleskemaet til, at du kan afprøve dit talent og dyrke din musik.

I skoletiden får du din skolefagsundersvisning. Men du bliver også undervist i musikalske fag. Og alt dette er gratis – det er kun den del, du har på musikskolen eller i sangakademiet, du betaler for. 

Forudsætninger: 

For at gå i Talentklasserne skal du kvalificere dig. Det betyder, at du ud over at mestre dit instrument eller din sang, skal være i besiddelse af visse grundlæggende musikalske færdigheder. Dem skal du demonstrere for os ved en optagelsesprøve. Og så skal du indstilles (anbefales) af din musiklærer. Som talentelev skal du være indstillet på at bruge næsten al din tid på forløbet. 

Vurderingen af din egnethed som talentklasseelev går på, om vi vurderer dig i stand til nå et niveau efter 9. klasse, der svarer til optagelsesprøven på Musikalsk Grundkursus (MGK). Derudover vurderer vi, om du udviser engagement og vilje til at arbejde med både dit instrument eller din sang, og alle de øvrige discipliner omkring musikken.

Hvordan virker det?

Forløbet i Talentklasserne er grundigt tilrettelagt af vores team, som følger dig og din udvikling uge for uge. Der bliver skabt plads til, at du kan øve dig og spille sammen med andre unge på dit eget niveau.

Du kommer til at gå i klasse med en flok talentelever, der både består og musikere og idrætselever. Med dem har du alle skolefagene.

Musiktimerne på skolen i skoletiden foregår sammen de andre musik-talentelever, uanset om de er klassiske eller rytmiske. Den mere specifikke musikundervisning foregår efterskoletid i sangakademiet (sangere) eller på musikskolen (øvrige). Her er I delt mellem klassisk og rytmisk.