Sang & Musik

Haderslev Kommune har i de senere år arbejdet meget struktureret med opbygningen af en bred funderet talentmasse, eksemplificeret ved de 52 musikklasser oprettet i alle kommunens folkeskoler – se video om klasserne her: 

I 2017 blev Idrætsklasserne omdøbt til Talentklasserne, og der blev etableret linjer for sang og musik i

folkeskolen, det er de erfaringer, der ligger til grund for det videre arbejde med talentudviklingen i

Haderslev Kommune.