Samtykke

 • Samtykke

  TalentCenter Haderslev (TCH) implementerer et nyt journalskrivnings-system på behandlerområdet. Systemet, Nexus, arbejder sammen med andre registrerede behandlere, læger og sygehuse, som gør at vores fysioterapeut via elevens/atletens CPR-nr. får mulighed for at indhente respektive skadeshistorikker, som evt. måtte foreligge. 
Nexus er et lukket system, hvorfor oplysningerne ikke er tilgængelige for uvedkommende og benyttes kun aktivt af TCHs fysioterapeut.
 Det nye journalskrivnings-system, som afløser det kendte Sport-Log, vil i vid udstrækning optimere netop dén behandling, som vi kan tilbyde i TCH-regi, så vi kan give den absolut optimale behandling fra det øjeblik skaden sker.

  Ved at returnere dette dokument i udfyldt stand gives der samtykke til:

  • At der modtages behandling af TCH’s fysioterapeut
  • At TCH må registrere person-oplysninger (navn, adresse, tlf.nr., *cpr. -nr.) *gælder udøver = elev/atlet
  • At udover de helbredsoplysninger TCH selv noterer, kan vi modtage helbredsoplysninger fra andre sundhedspersoner, f.eks. udøvers læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. 
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af udøver og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. 
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for TCH må som udgangspunkt kun ske med udøvers samtykke. 
I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. 
Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. egen læge. 
De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
  • At, hvis det skønnes nødvendigt, kan TCH’s fysioterapeut udveksle helbredsoplysninger internt i TCH. Dette gøres med henblik på en optimering af et evt. genoptræningsforløb.

  TalentCenter Haderslev har pligt til at opbevare oplysningerne sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi naturligvis tavshedspligt om udøvers helbredsmæssige og andre følsomme forhold.
Udøvers journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stlk. 2. 
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
 Ønskes oplysningerne slettet, kan det ske ved skriftlig henvendelse til TalentCenter Haderslev.

 • Oplysninger på forælder/pårørende 1

 • Oplysninger på forælder/pårørende 2

 • Velvidende at TCH har forældre-oplysninger andetsteds i vores systemer, er det for at imødekomme Nexus’ anbefalinger at vi beder om alle oplysninger samlet i samtykket samt systemet beder om oplysninger på 2 pårørende! Vi beklager den ulejlighed I føler det må give!